فولاد: صادرات ایران از ابتدای سال تاکنون 3.1 میلیون تن بوده است

صادرات میله های فولادی در هفت ماه اول سال تقویمی ایران بالا بوده است به 3،191،000 تن. بیش از 76.8 درصد از کل صادرات فولاد به شکوفه ها و شکوفه ها اختصاص یافته است.
حجم صادرات گلدان های گلدار برای دوره مورد بررسی به 2.451 میلیون تن و اسلب های فولادی به 740،000 تن رسید.
امروز ایران یکی از ده تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است و پیش بینی می شود تا سال 2025 ، پس از افزایش تولید به 55 میلیون تن در سال ، او در مکان 7 قرار دارد.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **