فعالیت های هسته ای عربستان و صهیونیست ها باید شفاف و تحت نظارت آژانس انرژی هسته ای (ایران) باشد

امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که برگزار شد تخت روانچی در رابطه با گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد و بر نقش مهم آژانس در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تأکید کرد.
ادامه دارد
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **