فشارسنج استاندارد بین المللی 2020: ایران در مکان بیست و یکم جهان است

نیریره پیروزبخت در یک کنفرانس مطبوعاتی این شنبه ، 10 اکتبر به مناسبت روز جهانی استاندارد صحبت می کند ، که با رعایت قوانین بهداشتی و پیشگیری از جلوگیری از COVID-19 به عنوان یک وبینار برگزار شد ، افزود: “از سال 2013 ، 34 استاندارد بین المللی در سراسر جهان تحت رهبری ایران تدوین شده است ، در حالی که تعداد کل استانداردهای بین المللی هنوز از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 2013 تحت رهبری ایران تنها 18 بوده است. ”

وی از امضای چندین تفاهم نامه همکاری بین سازمان و کشورهای منطقه و همسایگان ، که اکنون 66 واحد است ، خبر داد و گفت که اجرای این توافق نامه ها ، که به تسهیل صادرات به این کشورها تا سال 2013 به 31 کشور محدود بود.