فرش دستباف: صادرات ایران 14 درصد افزایش می یابد

فرش دومین محصولی است که توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی تحریم می شود ، اما صادرات فرش های ایرانی ساخته شده در دست است وی در بازدید از چندین کارگاه فرش سازی در استان اردبیل ، شمال غربی ایران گفت: در شرایط خوبی.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بیشتر مواد اولیه فرش در کشور تهیه می شود ، گفت که تولید فرش ایران در سال جاری 14 درصد افزایش یافته است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **