فدراسیون بین المللی از توسعه کدو در ایران استقبال می کند

در پست خود ، فونتین عملکرد فدراسیون اسکواش ایران را علیرغم شرایط فعلی توصیف و تحسین برانگیز توصیف کرد. “در آن روزهای عجیب و غریب ، دریافت خبرهای مثبت از ایران غیرقابل پیش بینی بود ، اما نشان دهنده رشد و توسعه مداوم کدو در ایران و تأیید استراتژی و برنامه ریزی به موقع فدراسیون است. وی در نامه خود به مسعود سلیمانی ، رئیس فدراسیون اسکواش ایران ، اضافه کرد: مشاهده این پتانسیل قدرتمند در این بخش از جهان ، ما را در فدراسیون جهانی تحریک می کند. ”
فونتین با استقبال از افتتاح مجموعه استاندارد اسکواش در بیرجند به عنوان خلیج فارس ، افزود: فدراسیون جهانی از فعالیت های ایران کاملاً پشتیبانی می کند و مشتاقانه منتظر بازدید شما از اجلاس جهانی بعدی است. که در موناکو برگزار خواهد شد. p>
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **