غربی ها در طول جنگ تحمیلی 1980-1988 حقوق بشر را نقض کردند

رئیس دادگستری ایران در کنفرانس بین المللی ادعاهای حقوقی ایران در مورد جنگ اجباری گفت: “لیست سیاسی ، نظامی و مالی کمک های ارائه شده توسط غرب در طول جنگ تحمیلی به صدام طولانی است. به اصطلاح مدافعان حقوق بشر باید با جانبازان مجروح جنگ تحمیلی ما ملاقات کنند و ببینند که این قهرمانان چگونه هستند. 30 سال هنوز روی تخت هستند تا از اثرات و درد گزارش دهند ناشی از سلاح های شیمیایی استفاده شده علیه ایران. ”

ابراهیم رئوسی با اشاره به نقش کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در تجهیز رژیم صدام به سلاح های شیمیایی ، تصریح کرد که این جنایات باید توسط عدالت بین المللی پیگرد قانونی داشته باشد.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید