ظریف خواستار اقدام جمعی برای رسیدگی به موضوعات منطقه ای است

ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن استقبال و تبریک به موفقیت اخیر قطر در پایان حصر ، بر اهمیت روابط دو جانبه با قطر از از دیدگاه دولت و ملت ایران و تأکید کرد که ایران آماده گسترش همکاری های خود با قطر در زمینه های مختلف است.
ظریف با تبیین سیاست اصلی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با سیاست های مبتنی بر زورگویی در منطقه ، بر لزوم همکاری کشورهای منطقه برای حل مسائل مربوطه و دستیابی به یک توافق منطقه ای تأکید کرد و نقش مهم این کشور را ارزیابی کرد. دو کشور ایران و قطر در این زمینه.
وزیر خارجه قطر ، به نوبه خود ، بر تمایل دوحه برای گسترش روابط دو جانبه در همه سطوح ، به ویژه در زمینه های اقتصادی تأکید کرد و از همه کمک های جمهوری اسلامی ایران در محاصره قطر قدردانی کرد. p >
وزیر امور خارجه قطر همچنین بر لزوم رویکرد جدید و همکاری همه جانبه و کامل در منطقه تأکید کرد و گفت قطر آماده است تا نقشی اساسی و م effectiveثر در این زمینه داشته باشد. / p>
بررسی راه های گسترش روابط اقتصادی دو جانبه و همچنین زمینه های مشترک همکاری از دیگر مباحث اصلی مورد بحث بین وزرای خارجه ایران و قطر بود.
محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر روز دوشنبه در راس هیئت عالی رتبه از جمله وزیر راه قطر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **