ظریف از سازمان ملل خواست که آمریکا را مهار کند

به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل در روز دوشنبه ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتر: “سازمان ملل در سن 75 سالگی باید میزبان خود باشد که 220 از تاریخ 244 ساله خود را در جنگ گذرانده و از سال 1945 فقط 39 جنگ نظامی و 120 جنگ را از دست داده و از دست داده است. اقتصادی در برابر هر کسی که از تسلیم شدن در برابر هوی و هوس خودداری کند. ”
FM ظریف افزود: “واقعیت: هیچ کس در جنگ پیروز نمی شود.”
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **