طراحی نانوحسگر برای تشخیص سریع ویروس کرونا در دانشگاه صنعتی همدان

«تشخیص زودهنگام ویروس SARS-CoV-2 می تواند از گسترش بیشتر آن جلوگیری کرده و به کنترل ویروس کمک کند. جواد پاینده پیمان، پژوهشگر این طرح تحقیقاتی … ادامه خواندن طراحی نانوحسگر برای تشخیص سریع ویروس کرونا در دانشگاه صنعتی همدان