صنایع دستی: ایران بیشترین سایت های ذکر شده در فهرست یونسکو را دارد

معاون وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی پویا محمودیان اعلام کرد که یازده شهر و سه دهستان ایرانی ها در پنج سال گذشته در لیست شورای جهانی صنایع دستی (WCC) ، سازمانی وابسته به یونسکو بوده اند.
محمودیان گفت ، امروز شنبه به ایرنا ، در سال 2015 ، اصفهان به عنوان یک شهر جهانی صنایع دستی و تبریز به عنوان یک شهر جهانی برای فرش دستباف ثبت شد ، و در سال 2016 ، شهر لالجین ایران به عنوان یک شهر جهانی برای سرامیک و مشهد به عنوان یک شهر جهانی برای سنگ های قیمتی ثبت شده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **