صادرات پسته ایران 235٪ افزایش یافته است

وی در ادامه افزود: “div class =” item-text “itemprop =” ArticleBody “style =” “> وی افزود: در این دوره چهار ماهه با برداشت قرارداد صرافی پسته و خرما صادرکنندگان هستند. مداخله كردند و توانستند پسته را صادر كنند. ”

“coronavirus دلیل اصلی افت صادرات و مشکلات در زمینه پسته نیست. اگرچه میزان مصرف این محصول در سراسر جهان كاهش یافته است ، اما اگر این قانون به درستی اجرا شود ، پسته حتی در بدترین شرایط نیز می تواند صادر شود. ”

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **