ششمین جلسه کارگروه انرژی ایران و اتریش که به زودی برگزار می شود

در این نشست سفرا از هر دو کشور و میهمانان ویژه اوپک و اتحاد بین المللی خورشیدی (ISA) حضور خواهند داشت. .
هدف این جلسه بحث فناوری فن آوری تجدیدپذیر و روشهای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین بهبود بهره وری انرژی است.
پنجمین جلسه کارگروه انرژی ایران و اتریش از 14 تا 17 ژانویه در وین برگزار شد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **