سفیر واتیکان می گوید ، ایران برای رسیدن به صلح مصمم است

اگر یک چیز برای انتقال پیام صلح و گفتگو بین تمدنها وجود داشته باشد ، فقط ادبیات است و نوشتن بوكاردی در مراسم رونمایی از كتاب “طنز سیاسی؛ پایان یک دموکراسی دروغین “عصر جمعه در یک هتل در اصفهان برگزار شد.
ادامه یابد