سفیر جدید ایران در انگلیس امروز یکشنبه وارد لندن می شود

کاردار و معاون مأموریت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس این اظهارات را عصر شنبه در حساب توئیتر خود بیان کرد.
محسن بهاروند ، سفیر ایران در انگلیس ، یکشنبه 4 ژوئیه 2021 وارد لندن می شود و پس از ارائه اعتبارنامه به ملکه ، وظایف دیپلماتیک خود را در روز سه شنبه 6 ژوئیه انجام می دهد. او می نویسد.
“ما برای او بهترین ها را آرزو می کنیم و برای موفقیت در مأموریت خود همه کارها را انجام خواهیم داد. ”
محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه ایران در امور بین الملل و حقوقی بود.
محسن بهاروند جای حمید بعیدی نژاد را می گیرد.