سفیر ایران اعتبار اسنادی را به جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی تحویل می دهد

سفیر ایران در نیجریه در توییت این شنبه خود ، از طریق حساب کاربری توییتر خود ، افزود: “در مراسمی که به همین مناسبت در Eowas (جامعه اقتصادی ایالت های غرب آفریقا) ، اعتبار نامه خود را به رئیس سازمان “ژان کلود بارو” ارائه دادم.
وی توضیح داد: “این سازمان برای توسعه همکاری های سیاسی و امنیتی در آفریقای غربی ایجاد شده است”.
سفیر ایران در توییت خود تأیید کرد: “تلاش ها بر تقویت روابط کشورمان با آفریقای غربی و این سازمان متمرکز است”.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **