سال گذشته 741 میلیون دلار صادرات توسط جوامع دانش

میر ابوطالب بدری طبق گزارش اداره روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ، می گوید: و پویایی بین بخش های صادراتی کشور و بخش های علمی ، پژوهشی و فناوری ، بهبود زیرساخت های صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان و بهبود پتانسیل صادراتی این شرکت ها ، مهمترین اهداف سازمان توسعه تجارت ایران افزایش صادرات نفت در دوره تحریم های ظالمانه است.

با تأکید بر اهمیت بهره برداری از پتانسیل های محصولات شرکت های دانش بنیان ایرانی برای رونق اقتصادی و برای استراتژی اقتصادی مقاومت ، این مقام ایرانی گفت: “برای این منظور ، ایجاد ظرفیت علمی و پژوهشی ملی ، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و به طور خلاصه می توان ادغام و انتقال خلاقیت و نوآوری به ساختار صادرات در توسعه و بهبود صادرات کشور مؤثر است. “