ریشه های مشترک فیلمسازان ECO (متخصص)

مدیر انستیتوی فرهنگ اکو ، سرور بخشی ، با مدیرکل انجمن تولیدکنندگان فیلم ایران ، امیر پروین حسینی دیدار کرد.
در این نشست ، باختی گفت كه ارتقا of جوامع فرهنگی و گسترش روابط بین مردم 10 كشور عضو CEE مستلزم استفاده حداكثری از ظرفیت های هنری و هنرمندان این تمدن باستان است ، افزود: “تولید فیلم ها دوستی کشورهای اروپای مرکزی را تقویت می کند.”
وی با اشاره به برخی از برنامه های اجرا شده توسط موسسه فرهنگی اکو برای گسترش ارتباط بین فیلمسازان کشورهای عضو ، افزود: “فیلمسازان اکو ، در هر کجا که باشند ، دارای پیشینه فرهنگی مشترک هستند.
پروین-حسینی همچنین اعلام كرد كه اتحادیه تهیه كنندگان فیلم و فیلم ایران آماده همکاری با م Instituteسسه فرهنگ اكو است و گفت: “سینمای ایران آماده است تا در” گسترش دوستی و تقویت روابط بازی كند. با کشورهای منطقه CEE. “