روحانی: تحریم فروش اسلحه به ایران یکشنبه آینده برداشته خواهد شد

در جلسه کابینه ، رئیس جمهور روحانی گفت: “پس از ده سال ، تحریم ظالمانه فروش اسلحه ها یکشنبه آینده بلند خواهد شد. ما چهار سال است که در این مورد با ایالات متحده جنگیده ایم. ایالات متحده سعی کرده است جلوی آن را بگیرد اما این روز به دلیل مقاومت مردم ایران فرا می رسد. به دلیل تلاش های دیپلمات های ما مبنی بر اینکه ایالات متحده موفق نشده است. کسانی که از نتایج برجام تعجب می کنند باید بدانند که این یکی از کارهای برجام است. تحریم تسلیحاتی برداشته شده و از روز یکشنبه می توانیم به هرکسی که بخواهیم اسلحه بخریم و به هرکسی که بخواهیم اسلحه بفروشیم. ”

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید