رفع انسداد وجوه ایران: همتی از توافق با عراق خبر داد

عبدوناسر همتی در مصاحبه اختصاصی با ایرنا دوشنبه ، 12 اکتبر ، در مورد نتیجه گفتگوهایش با مقامات عراقی ، افزود که جلسه سه جانبه بین رهبران CB ایران و رهبران بانک تجارت عراق منجر به توافق در مورد آزادی وجوه ایرانی برای خرید کالاها برای ایران شده بود. ”

وی در توصیف دیدار مشترک خود با مصطفی غالب مخیف ، رئیس کل بانک مرکزی و سالم جواد عبدالهادی الجلابی ، رئیس بانک تجارت عراق به عنوان “مهم” اظهار داشت: “در طول این جلسه ، بحث مفصلی در مورد تجارت صورت گرفت. ”

عبدوناسر همتی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل صادرات برق و گاز به عراق ، منابع مالی قابل توجهی در بانک های عراق دارد.