راه آهن چابهار – زاهدان: ایران اعضای OCS را به شرکت در پروژه دعوت می کند

“در دنیای پر خطر امروز ، نهادهای منطقه ای یکی از م mechanismsثرترین سازوکارها برای مدیریت و مشکلات منطقه ای ، جهانی و حتی ملی را حل کنید. به این ترتیب ، اعضای سازمان همکاری شانگهای (SCO) می توانند با بهره گیری از پتانسیل ها و فرصت های گسترده ای که با همکاری چند جانبه فراهم می شود ، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت داشته باشند. ” ، معاون اول رئیس جمهور ایران ، عصر امروز ، 30 نوامبر ، به مناسبت نوزدهمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای به میزبانی هند و با کنفرانس ویدیویی گفت.