راسی: گسترش روابط ایران و آفریقا ، یکی از اولویت های اصلی دولت جدید ایران است

ابراهیم رئوسی در دیدار با سینی اومارو ، رئیس مجلس ملی نیجر ، رئیس جمهور جدید ایران ، تاکید کرد که اعتقادات مشترک مردم ایران و نیجریه قلب خود را به هم نزدیک می کنند.

رئیس جمهور جدید ایران اعلام کرده است که سطح کنونی روابط دوجانبه تهران و نیامی نامطلوب است و با تاکید مجدد: “وزارتخانه های خارجه ایران و نیجر باید برنامه ها و برگه های کاری را تدوین و اجرا کنند. راهی برای شناسایی همه فرصت ها در دو کشور با هدف گسترش روابط ، زیرا روابط با کشورهای آفریقایی از جمله نیجر از اولویت های دولت جدید ایران است. ”

رئیس جمهور راسی با بیان اینکه گسترش روابط پارلمانی نیز یکی از زمینه های مناسب برای گسترش روابط دوجانبه است ، گفت: روابط خوب بین ایران و نیجر باید زمینه ساز تقویت روابط دوجانبه ما در صحنه بین المللی باشد.

رئیس مجمع ملی نیجر همچنین به رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و از طرف رئیس جمهور و مردم نیجر آرزوی موفقیت کرد.

سینی عمارو نیز با آرزوی بهترینها برای مردم ایران ، تأکید کرد: “من پیام مردم و دولت نیجر را برای گسترش روابط دوستانه و نزدیک بین دو کشورمان حمل می کنم.”

ایرنا فرانسوی زبان را در توییترIrnafrench دنبال کنید