رئیس جمهور روحانی بزرگراه آبیک – ورامین را افتتاح می کند

ساخت بزرگراه قدیر به طول 158 کیلومتر در سال 2015 آغاز شد. این پروژه با مشارکت 30 درصدی دولت و 70 درصد سرمایه گذاران خصوصی با اعتبار اجرا شد. از 809 میلیون دلار.
بزرگراه قدیر از چهار استان قزوین ، البرز ، مرکزی و تهران عبور می کند.
در طول ساخت این بزرگراه 49 پل بزرگ ، 690 پل کوچک ، 2 تونل ، 12 تقاطع و 32 پارکینگ ساخته شده است.
هدف این پروژه تکمیل بخشی از راهروهای شرق غربی و شمالی جنوبی است. عملکرد آن مسیر را کوتاه کرده و عبور از مناطق شمال غربی کشور به شمال شرقی را تسهیل می کند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **