دیگر فوتبالیست ایرانی در لیگ قطر

طبق وب سایت تیم الغطار ، علی کریمی در جلسه تمرینی این تیم قطری با حضور ‘انبار بشیر ، ستاره سابق تیم ملی قطر.

لیگ قطر در سالهای اخیر به مقصد مورد علاقه فوتبالیستهای ایرانی تبدیل شده است.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید