دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در کرمان (جنوب ایران)

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خطوط تولید کشاورزی ، نهاده ها ، آبیاری و ماشین آلات کشاورزی در مرکز نمایشگاه های بین المللی استان کرمان برگزار می شود با هدف به نمایش گذاشتن نقاط قوت و دستاوردهای این صنعت و زمینه سازی تلاش های مشترک در زمینه های کشاورزی.
این نمایشگاه با حضور 70 شرکت فعال در بخشهای مختلف کشاورزی از 13 استان ایران در تاریخ 16 فوریه در محل نمایشگاههای بین المللی کرمان در جنوب ایران برگزار می شود.
این نمایشگاه بین المللی توانایی های بخشهای مختلف کشاورزی را در سراسر کشور به نمایش می گذارد.
همزمان با این نمایشگاه ، شهر کرمان میزبان نهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، شیلات و آبزی پروری خواهد بود.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید