دفاع: ایران بر همکاری نزدیکتر با عراق تأکید می کند

در طول این جلسه ، مرادیان در انتصاب انتصاب خود به عنوان وزیر دفاع برای دولت جدید عراق را تبریک گفت و تأکید کرد تمایل ایران برای توسعه روابط با عراق ، یک کشور دوست و برادر ، به ویژه در زمینه همکاری دفاعی.
وزیر دفاع عراق به نوبه خود بر نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و از تلاش های این کشور در مبارزه با داعش قدردانی کرد. دو طرف همچنین در مورد چگونگی همکاری ایران و عراق با یکدیگر و توسعه آن بحث و گفتگو کردند