دانشگاه تهران دوره های مجازی ادبیات فارسی را برگزار می کند

این روزها ، در حالی که کلاس ها در همه دانشگاه های ایران بصورت آنلاین برگزار می شود ، دانشگاه تهران سه شنبه برگزار می کند ، دوره های ادبیات فارسی به ریاست شاعر و استاد بزرگ ایرانی محمدرضا شفیعی کدکنی.