دادگستری ایران انتخابات ایالات متحده را “رسوایی بزرگ” خواند

ابراهیم رئوسی ، امروز دوشنبه ، 16 نوامبر ، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه صحبت کرد ، “آمریکایی ها سعی کردند خود را به عنوان یک جامعه پیشرفته نشان دهند ، اما در تلاش خود شکست خوردند. امروز برای ما و همه ملل جهان روشن شده است که آنها می خواهند با تاکتیک های تهدید و تحریف بر جوامع و افکار و عقاید مردم جهان تسلط پیدا کنند ، اما تهدیدات آنها تاثیری بر ما نخواهد داشت. جامعه هوشیار و بصیر. “