خودرو: تولید ایران پس از انقلاب اسلامی در 17 برابر شد

طبق گفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران ، خودروسازان ایرانی در پایان سال گذشته 2.699 میلیون دستگاه خودرو سبک تولید کرده اند (که از 21 مارس 2020 شروع شد).
این 16.8 برابر بیشتر از سال 1979 اتومبیل است.
لازم به ذکر است که در سال 1979 160،000 اتومبیل در کشور تولید شده است.
در سال 2013 ، تولیدکنندگان ایرانی 1.9 میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. بنابراین ، طی 7 سال گذشته ، حجم تولید خودرو در کشور 42 درصد افزایش یافته است.