خطیب زاده: کانادا باید سیاست استاندارد دوگانه را کنار بگذارد

سعید خطیب زاده صبح امروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود که به صورت آنلاین برگزار شد ، گفت: “در نتیجه سیاست ، تخریب و ضد حقوق بشر همراه با تروریسم اقتصادی آمریکا و جریانات ضد انقلاب ، در 17 نوامبر ما سفیر ایتالیا را که نماینده منافع کانادا در ایران است احضار کردیم. دولت کانادا باید احترام بگذارد تعهدات خود را رد کرده و از سیاست استاندارد دوگانه صرف نظر می کند. زمینه های همکاری زیادی بین ایران و کانادا وجود دارد. با این حال ، رویکرد دولت کانادا در چند سال گذشته مخرب بوده است. ”

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید