خانه های فرش ایرانی در 5 کشور آسیا و اروپا ایجاد می شود

“جمهوری اسلامی ایران نه تنها افزایش صادرات بلکه هدف اصلی حکمرانی جهان در این زمینه را دنبال می کند ، ایجاد فرهنگ به این روش. ”
به گفته وی ، این شامل شرکت در نمایشگاه ها و حراج های بین المللی ، بازاریابی ، اعزام هیئت های تجاری و راه اندازی خانه های فرش است.
“ما در حال برنامه ریزی برای راه اندازی خانه های فرش در چین ، امارات متحده عربی ، روسیه ، ایتالیا و فرانسه هستیم.”
به گزارش ایرنا ، در پایان دسامبر سال گذشته ، 2 میلیون و 766 هزار و 900 تن فرش به کشورهای مختلف صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (صادرات 2 میلیون و 366 هزار و 200 تن) ، افزایش نشان می دهد از 16.4 درصد.