حل مسالمت آمیز منازعات قره باغ: آذربایجان از ابتکار عمل ایران قدردانی می کند

روز پنجشنبه در گفتگو با ریا نووستی ، وی افزود که ایران بارها نشان داده است که به دنبال میانجیگری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مسالمت آمیز درگیری ها ، و این تلاش ها بسیار مورد استقبال است.
عباس عراقچی ، معاون وزیر امور سیاسی ایران ، به منظور ارائه ابتکار عمل ایران برای حل مسالمت آمیز منازعه قره باغ ، چهارشنبه به عنوان بخشی از سفر منطقه ای از باکو دیدار کرد.
وی در سفر به باکو با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ، وزیر امور خارجه (جهوان بایراموف) و چند مقام دیگر دیدار کرد.
درگیری های نظامی بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر آغاز شد و با وجود سه بار آتش بس با کمک واسطه های بین المللی ، درگیری های خشونت آمیز ادامه دارد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **