حسن روحانی ، رئیس جمهور در حال خروج ، 7 بیمارستان و درمانگاه تخصصی را در 5 استان افتتاح کرد

در هشتاد و هشتمین هفته “جنبش ملی برای تولید جهش” ، دولت حکمت و امید رئیس جمهور در حال خروج حسن روحانی ، رسما دستور داد افتتاح هفت بیمارستان و درمانگاه تخصصی در استانهای سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ، سمنان ، یاسوج و مازندران.

تقریبا 120 میلیون دلار (3،030 میلیارد تومان) اعتبار برای ساخت این هفت مرکز درمانی هزینه شده است و با بهره برداری از آنها ، برای 29996 نفر شغل ثابت و مستقیم ایجاد می شود.

حسن روحانی قبل از افتتاح پروژه های بیمارستانی در استانهای سیستان و بلوچستان ، از پیشرفتهای خوبی که در سالهای اخیر در بخش بهداشت در استان جنوبی اتفاق افتاده استقبال کرد و اظهار داشت: “افزایش تعداد تختهای بیمارستانی در سیستان و بلوچستان استانها کار ارزشمندی هستند ، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ”

IRNA را در توییتر @Irnafrench دنبال کنید