جهانگردان ایتالیایی در استان لرستان به دین اسلام روی می آورند

این جهانگردان جوان ایتالیایی در حضور سید احمدرضا شاهرخی ، نماینده ولی فقیه ، به اسلام (تشیع اثنی عشری) رو آورد. انقلاب در استان لرستان. ساندرو فیوره وحدت حق تعالی ، نبوت حضرت محمد و امامت 12 امام شیعه را تشخیص داد.
اصول دین ، ​​از جمله توحید ، نبوت ، عدالت ، امامت و معاد ، قبلاً برای این جوان ایتالیایی توضیح داده شده بود ، و در پایان یک نسخه از قرآن کریم به این اروپایی تازه تغییر یافته ارائه شد. p >