تولید 15 داروی دامپزشکی توسط شرکت دانش بنیان ایرانی

به گفته مدیر عامل شرکت ، خانم لله حجازی ، اکثریت جمعیت هدف این 15 محصول دامپزشکی به ترتیب دام هستند ، طیور ، زنبورها و آبزیان ، به گفته مدیر عامل شرکت ، خانم لله حجازی ، اکثر جمعیت هدف این 15 محصول دامپزشکی به ترتیب دام ، طیور ، زنبورها و آبزیان هستند ، گزارش ها یکشنبه ، 11 مهر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

تولید کننده گفت که اهداف و آرزوهای ما “تمرکز بر کیفیت و اثربخشی داروها” ، “توجه ویژه به طب سنتی در کشور” ، “پویایی و رهبری در زمینه های مختلف” است. ، “خودکفایی و اطمینان به تولیدات ملی” و “توجه ویژه به صادرات و بازارهای خارجی. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **