تولید آهن اسفنجی ایران بیش از 2.5 میلیون تن است

در سطح بین المللی ، ایران دومین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان پس از هند است.

تولید آهن آهن اسفنجی ایران در 11 ماهه اول سال تقویم گذشته (مارس 2018 – مارس 2019) در حدود 24 میلیون و 650،051 تن تخمین زده شده است که نسبت به مدت مشابه در سال 6 درصد افزایش داشته است. 1397 (March2017-March2018).