تهران و کابل همکاری های دوجانبه را تسریع می کنند

در نشستی با عنوان “چشم انداز روابط ایران و افغانستان؛ عباس عراقچی تأکید کرد که امضای سند همکاری در این زمینه نشان دهنده حمایت قاطع دولت ایران در افغانستان و مذاکرات است که با هدایت دولت افغانستان از نقش غالب و تعیین کننده برخوردار خواهد بود. p >
معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هدف ما در سند جهانی تقویت زمینه های همکاری است ، تأکید کرد: “ما توافق کردیم مذاکرات را در مدت زمان کوتاه – حداکثر سه ماه به پایان برسانیم. – و یک سند کامل آماده امضاء را تهیه کنید. ”
با اشاره به اینکه دو طرف برای مقابله با تهدیدات در منطقه نیاز به یک رویکرد مشترک دارند ، عراقچی تأکید کرد که امنیت در منطقه باید به عنوان یک مفهوم یکپارچه تلقی شود و بدون اغراق می توان گفت صلح و ثبات در افغانستان صلح و ثبات در ایران را تضمین می کند و برعکس
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **