تمرین مشترک تیم های ملی تکواندو ایران و بلغارستان

تیم ملی تکواندو بلغارستان روز دوشنبه وارد تهران شد تا یک اردوی تمرینی مشترک با تیم ملی ایران را آغاز کند. این اردوگاه تا 2 مارس ادامه خواهد داشت.

اعضای تیم ملی بلغارستان از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفته اند. این اردوی مشترک به درخواست فدراسیون تکواندو بلغارستان برگزار می شود و توسط فدراسیون تکواندوی ایران پشتیبانی خواهد شد.

تیم ملی بلغارستان زیر نظر مربی ایرانی خود ، فرزاد ذوالقدری تمرین می کند.

دو بازی تدارکاتی نیز برای تیم ملی بلغارستان در نظر گرفته شده است که به مصاف تیم های لیگ تکواندوی ایران می رود.

تیم ملی تکواندوی ایران همچنین برای کسب آمادگی بهتر و حضور پررنگ در مسابقات پیش رو ، در مسابقات بلغارستان که 7 مارس در صوفیه برگزار می شود ، شرکت خواهد کرد. تیم ملی ایران با 3 تیم اروپایی دیگر اردوی 10 روزه ای در بلغارستان ترتیب می دهد.