تسلط به زبان فارسی: دومین آزمون ارزیابی “آمفا” که برای شنبه ، 10 آوریل 2021 برنامه ریزی شده است

به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی ایران ، که مأموریت آن آموزش و تبلیغ زبان فارسی در جهان است ، این آزمون ، نام آن به اختصار “AMFA” ارزیابی مهارتهای زبانی است.

همه خارجیانی که علاقه مند به زبان فارسی هستند می توانند بدون توجه به سوابق تحصیلی خود در آن شرکت کنند.

آزمون شامل 4 ماژول است: گوش دادن ، خواندن ، گفتن و نوشتن. در پایان آزمون ، شرکت کنندگان ، که اکثر دانشجویان خارجی مقیم ایران هستند ، نمرات و کارنامه نهایی خود را دریافت می کنند.

برای آزمون 5 میلیون ریال طول می کشد. شرکت کنندگان باید ثبت نام خود را حداکثر تا 5 آوریل 2021 تأیید کنند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **