ترور فخری زاده مانع پیشرفت کشور نخواهد شد (رئیس دادگستری ایران)

به دنبال ترور یک محقق ارشد ایرانی که در حوزه هسته ای کار می کند ، رئیس دادگستری ایران ، ابراهیم رئیسی گفت “جنایت بزرگ” توسط “عناصر خیانت آمیز مرتبط با بیگانگان و صهیونیسم بین المللی با هدف شوم جلوگیری از پیشرفت علمی کشور” انجام شده است.
رئیسی در ادامه با تمجید از نقش این دانشمند در تسریع پیشرفت ایران در زمینه های مختلف علمی از جمله صنعت هسته ای گفت: شهادت فخری زاده مانع پیشرفت کشور نخواهد شد. وی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور و همچنین ارگانهای قضایی ذیربط خواست تا در اسرع وقت برای دستگیری و تحقق عدالت جنایتکاران و مزدوران دخیل در این جنایت هرچه ممکن باشد انجام دهند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **