تحریم های آمریکا “جنایتی” علیه بشریت است (فیلمساز ایرانی)

مجید مدجدی که شنبه 12 دسامبر در کارگاه “استاد کلاس” به کارگردانان و دانشجویان فعال در سینمای چین سخنرانی کرد ، در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم هاینان افزود: “مردم ایران در وضعیت دشواری قرار دارند و به مدت 40 سال به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا رنج می برند”.

وی توضیح داد: “دلیل اینکه مردم ایران تحت تحریم های آمریکا قرار دارند این است که این ملت می خواهد استقلال یابد و می خواهد روی پاهای خود بایستد.”