تجارت ایران با کشورهای همسایه 12.3 میلیارد دلار (در 3 ماه)

روح الله لطیفی درباره تجارت کشور با همسایگان در سه ماهه نخست سال جاری گفت: در بهار سال جاری (از اسفند 1391) بیش از 20 میلیون و 973 هزار و 840 تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 363 میلیون و 862 هزار و 81 میلیارد دلار با کشورهای همسایه مبادله شد. ، نشان دهنده رشد 18 درصدی نسبت به بهار 1400 است.”

51 درصد صادرات ایران به همسایگانش رسید / رشد 20 درصدی صادرات در بهار 1401
به گفته این مقام ایرانی، تجارت غیرنفتی با همسایگان 59 درصد وزنی و 49 درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را تشکیل می دهد.
«از مجموع صادرات 27664000 تنی ایران در بهار 1401 به ارزش 13069000 دلار، 16050000 تن کالا به ارزش 6736627303 دلار به کشورهای همسایه صادر شده است که 60 درصد از ارزش کل صادرات، 60 درصد وزن کل صادرات بوده است. کشورهای همسایه، رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال 1400، 20 درصد افزایش ارزش را نشان می دهد.
«پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران به همسایگان عبارتند از: عراق (1824000 دلار)، ترکیه (1737000 دلار و 192 درصد رشد)، امارات متحده عربی (1645000 دلار و رشد 29 درصد)، افغانستان (367 میلیون دلار) و عمان (331 میلیون دلار). و 168 درصد رشد) لطیفی تاکید کرد.

بر اساس گمرک ایران، سایر مقاصد صادراتی پس از عمان، پاکستان با 279 میلیون دلار با رشد 13 درصدی، جمهوری آذربایجان با 161 میلیون دلار و رشد 87 درصدی، روسیه با 115 میلیون دلار و کاهش 15 درصد، ترکمنستان با 95 میلیون دلار و رشد 38 درصد، ارمنستان با 74 میلیون دلار و رشد 21 درصد، کویت با 45 میلیون دلار و رشد 37 درصد، قزاقستان با 34 میلیون دلار و کاهش 12 درصد، قطر با 28 میلیون دلار و کاهش 17 درصد، بحرین با دو میلیون دلار و رشد 22 درصد و عربستان سعودی با 3731 دلار و افت 69 درصد.

رشد 15 درصدی ارزش واردات ایران از کشورهای همسایه
سخنگوی گمرک درباره میزان واردات از 15 کشور همسایه گفت: در فصل بهار امسال 8 میلیون و 154 هزار تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 464 میلیون تن به کشور وارد شد که از این میزان بیش از 4 میلیون و 433 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 627 تن. میلیون و 234 هزار و 778 دلار از 15 کشور همسایه به کشور وارد شد که 54 درصد وزن و 45 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد. »
لطیفی واردات بهاره کشور از کشورهای همسایه را از نظر وزنی بیش از یک درصد و از نظر ارزشی 15 درصد افزایش داد و گفت: کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، قرار دارند. امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 426 میلیون دلار و رشد 6 درصد، ترکیه با یک میلیارد و 273 میلیون دلار و رشد 22 درصد، روسیه با 394 میلیون دلار و رشد 22 درصد، پاکستان با 196 میلیون دلار و رشد 208 درصدی و عمان با 194 میلیون دلار و رشد 92 درصدی. »

لطیفی در خصوص واردات ایران از سایر کشورهای همسایه افزود: قزاقستان با 66 میلیون دلار و 27 درصد رشد، عراق با 41 میلیون دلار و 41 درصد کاهش، قطر با 13 میلیون دلار و رشد 261 درصد، جمهوری آذربایجان با رشد 27 درصدی. 8.3 میلیون دلار و رشد 76 درصد، ترکمنستان با 8.1 میلیون دلار و کاهش 13 درصد، افغانستان با 4 میلیون دلار و افزایش 81 درصد، ارمنستان با 2 میلیون دلار و کاهش 38 درصد، کویت با 1.7 میلیون دلار و یک. کاهش 17 درصدی و بحرین با 433 هزار دلار و رشد 2 درصدی رتبه های ششم تا پانزدهم واردات کالاهای ضروری به ایران در بهار 1401 را در بین کشورهای همسایه به خود اختصاص داده اند. »