بهرام قاسمی ابراز تأسف کرد ، ایران با تحریم های “غیر انسانی” روبرو است و 40 سال از آنها تحمل کرده است

دیپلمات ایرانی بهرام قاسمی ، جمعه 3 ژوئیه با واکنش به جملات 3 ژوئیه به محدودیت های ظالمانه ای که ده ها سال را هدف قرار داده است ، نوشت: توییتر: “بیش از چهل سال ، ایران موضوع اقدامات غیرقانونی و تحریم های یک جانبه بوده است که همه حقوق بین الملل انسانی و اساسی از جمله حق زندگی و سلامتی را نقض می کند. . ”

“آیا زمان آن نرسیده است که جامعه جهانی ، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد ، کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران مربوطه ، رویکردی به موقع و مناسب داشته باشند. نام وظایف ذاتی آنها ، علیه دولتی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده است و از رژیم های بدخیم و غیرقانونی و نقض کننده حقوق بشر پشتیبانی می کند؟ بهرام قاسمی ، سفیر ایران در پاریس ، جای تعجب دارد.