بازگشت ایالات متحده به توافق هسته ای بدون لغو تحریم ها: “نوعی دیه”

کمال خرازی گفت: “اساساً وقتی ایران سندی را امضا می کند ، از تعهدات خود احترام می گذارد و بر اجرای آن اصرار می ورزد. این آنها (ایالات متحده و اروپایی ها) هستند که به تعهدات خود عمل نکرده اند. ما مهلت هایی تعیین کرده ایم تا ثابت کنیم هیچ زبان زورگویی ، خلع ید و وعده های شکسته را تحمل نمی کنیم ، اما از آنجا که آنها همیشه منفعل بوده اند ، ما از تعهدات خود (طبق توافق نامه چند جانبه) کاسته ایم.

کمال نتیجه گیری کرد: “در طی چهل سال گذشته (پس از انقلاب) ، ما نشان دادیم که مهمترین و مهمترین مسئله منافع و استقلال کشورمان است و هیچ گونه زورگویی و فشار را تحمل نمی کنیم.” خرازی.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **