ایران 60 میلیون یورو در صنعت ملی حفاری نفت پس انداز کرده است

پرویز فتاح در حاشیه بازدید از سکوهای حفاری شناور سحر 1 و 2 در منطقه خلیج فارس صحبت می کند وی با اشاره به فعالیت این سکوها گفت: ماموریت های حفاری برای ترمیم و حفر تعدادی از چاه های نفتی به منطقه خلیج فارس اعزام شده اند تا تولید و بازده درآمد را افزایش دهند. روغن ”

وی اضافه کرد: “این سکوهای نفتی به جدیدترین تجهیزات و فناوری روز مجهز شده اند.”