ایران 6.5 میلیون ماسک در روز تولید می کند

مهدی گفت: “این ظرفیت شامل تولید بیش از 6 میلیون ماسک سه لایه و 500،000 ماسک N95 در روز است.” div class = “item-text” itemprop = “ArticleBody” style = “”> ” صادقی نیاراکی به خبرنگار ایرنا.
معاون وزیر صنعت ایران گفت: “در زمینه ماسک N95 ، ما حتی مازاد تولید نیز داشتیم که قبل از ممنوعیت صادرات ماسک ها صادر می شد.”
“در کشور کمبود الکل ، لباس محافظ پزشکی و ضد عفونی کننده وجود ندارد و در حوزه این محصولات ، ما در اکثر استانها تولید مازاد داریم.”، صادقی نیاراکی را منعقد کرد.