ایران: 42 سد در 7 سال در کشور راه اندازی شد

همین منبع اضافه کرد که کل موانع بکار رفته در مرحله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور بوده است. 19 سد با ظرفیت 13404 میلیون متر مکعب. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، 127 سد دیگر افتتاح شد.
همچنین براساس این آمار ، در اولین جلسه دولت رئیس جمهور روحانی تا سال 2017 ، 25 سد با ظرفیت ذخیره سازی 4540 میلیون متر مکعب افتتاح شد ، در حالی که جلسه دوم شاهد بود. افتتاح 17 سد دیگر با ظرفیت ذخیره سازی 761 میلیون متر مکعب در دوره جاری.
وزارت منابع آب ایران در نظر دارد در آینده بیش از 50 سد را احداث کند ، از جمله 9 سد تا پایان امسال (ایران – 20 مارس 2021) و 17 سد دیگر در پایان سال آینده.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **