ایران پس از چین در رتبه دوم تولید خاویار قرار دارد

به گفته این مقام ، ایران ، دومین تولید کننده بزرگ خاویار پس از چین است. دومین تولید کننده بزرگ خاویار پس از چین است. > خن میرزایی خاطرنشان کرد: مکان ایران در تولید خاویار قبلاً با ماهیگیری ماهیان خاویاری در دریای خزر همراه بود. وی گفت که پس از ممنوعیت از ماهیگیری ماهیان خاویاری در دریای خزر 10 سال پیش ، ایران ماهیان خاویاری را در مزارع پرورش داد. در حال حاضر ، امکانات پرورش ماهیان خاویاری و ترمینال وجود دارد این مقام افزود: برای صادرات به استان مازندران ، این مقام افزود: ایران قصد دارد سالانه 100 تن خاویار و 10،000 تن ماهی خاویاری را تا 20 مارس 2026 تولید کند.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **