ایران: مراسم داهوا هانینا به دلیل ویروس کرونا برگزار نشده است

به دلیل اپیدمی کوید -19 ، مهمانی داهوا هانینا که هر ساله در تاریخ 1 نوامبر در میان اعضا برگزار می شود از جامعه مندایی در ایران ، که پیرو جان باپتیست هستند ، لغو شده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **