ایران طی 10 ماه بیش از 5.1 میلیون تن شمش فولاد صادر کرده است

طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد که ایران طی 10 ماه اول سال بیش از 1.2 میلیون تن اسلب فولادی صادر کرده است. سال 1399 (بین مارس و دسامبر 2020).

بر اساس این گزارش های رسمی ، در طول دوره مذکور شمش ها و شکوفه های فولاد با رقم 3،927،000 تن 76٪ در صادرات شمش های فولادی از ایران سهم دارند.

اسلب ، شکوفه و شمش از محصولات نیمه تمام فولاد هستند و نقش مهمی در عملکرد صنعت فولاد دارند.

صادرات محصولات فولادی در 10 ماهه نخست سال 1399 (بین مارس و دسامبر سال 2020) به 2،373،000 تن رسید.

تولید شمش فولاد در سال 2019 به 253434300 تن رسید.

ایران در میان 10 قدرت برتر فولاد در جهان قرار دارد.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید