ایران: سکه ای که متعلق به قرن نوزدهم است ، در بندر سیراف کشف شد

به گفته آقای مهدی آذریان ، این قطعه تاریخی در کاخ سفید تاریخی در بندر سیراف کشف شد. به نظر می رسد که این قطعه متعلق به هیئت انگلیسی به رهبری پروفسور کاخ سفید ، یک محقق انگلیسی است که از سال 1966 تا 1973 و در این خانه تاریخی (به مدت 6 سال در کاوش های باستان شناسی در بندر سیراف گذراند و در این خانه تاریخی ( دفتر میراث فرهنگی ملی کنونی).
دنبال کنید ایرنا در توییترInnafrench class = “گالری پنهان” />